THE SMART TRICK OF เพรสเชอร์สวิทซ์ ปั๊มลม THAT NOBODY IS DISCUSSING

The smart Trick of เพรสเชอร์สวิทซ์ ปั๊มลม That Nobody is Discussing

The smart Trick of เพรสเชอร์สวิทซ์ ปั๊มลม That Nobody is Discussing

Blog Article

รู้จักค่าความเค็มคืออะไรและวิธีการตรวจวัด

สามารถวัดการเคลือบที่ไม่ใช่แม่เหล็กบนพื้นผิวโลหะและความหนาของการเคลือบที่ไม่นำไฟฟ้าบนพื้นผิวพื้นผิวอโลหะ

ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมนั้นต้องใช้ความละเอียดในการวัด และตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ความกว้าง ยาว สูง เท่านั้น แต่ยังมีความหนา ลึก และความกว้างภายในรูอีกด้วย

เครื่องมือวัดละเอียดในงานช่างยนต์ เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วน ด้วยการวัดโดยตรงและนำค่าที่ตรวจสอบได้ไปเปรียบเทียวกับค่ามาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์เมื่อเปรียบเทียบค่าแล้วก็สรุปผลการสึกหรอของชิ้นส่วนว่าต้องเปลี่ยนหรือปรับแต่งแก้ไข diaphragm sealเพรสเชอร์เกจ หรือว่ายังใช้งานต่อไปได้ บางครั้งการตรวจสภาพของชิ้นส่วนด้วยสายตาของช่างก็ไม่สามารถระบุได้ว่าชิ้นส่วนนั้นสึกหรอเพียงใด ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วย เครื่องมือวัดละเอียดที่นำมาใช้ในงานช่วงยนต์มีอยู่หลายชนิดดังนี้

- แต่ละใบจะทำเครื่องหมายด้วยความหนาของมัน

·ถอดออกได้พร้อม วาล์ว สอบใน ตัว และ ท่อป้องกัน

บริการซ่อมตกแต่งลับคมเครื่องมือตัด

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

นำค่าบนสเกลหลักและปลอกเลื่อนมารวมกัน

·ไม่จำเป็นต้องมี มิเตอร์วัดไฟ ความดัน หรือหัวโจก

สำหรับขา เหล็กยึด เกจวัดความดัน ไดอะแฟรมซีล แบบดิจิตอล

เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้าและฮาร์มอนิคส์แบบมือถือ

ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของมอเตอร์นี้ต่ำ

· เกจวัดความหนา มีความยาวและใบที่หลากหลาย

Report this page